Skoči na glavno vsebino

Nastavitev programa MS Outlook 2010

Osebni podatki, uporabljeni v spodnjem primeru, so izmišljeni. Pri postopku nastavljanja jih ustrezno nadomestite z vašimi, ki jih najdete na Obvestilu o dodelitvi uporabniškega imena.

1. NASTAVITEV POŠTNEGA RAČUNA

Pri prvem zagonu programa Outlook 2010 se zažene čarovnik, ki vas vodi skozi postopek nastavitve e-pošte.

V primeru, da se čarovnik ne zažene, račun dodate s klikom na File > Info > Add account.

Nadaljujte s klikom na gumb next.

 

Če želite nastaviti nov e-poštni račun, izberite možnost Yes in nadaljujte s klikom na gumb next.

Izberite možnost Manually configure server settings or additional server types in nadaljujte s klikom na gumb next.

Izberite možnost Internet E-mail in izbiro potrdite s klikom na gumb next.

V polje Your Name vpišite vaše ime in priimek, v polje E-mail Address vpišite vaš e-poštni naslov.

V polje Incoming mail server vnesite strežnik za prihajajočo pošto imap.arnes.si. V polje Outgoing mail server vnesite strežnik za odhajajočo pošto mail.arnes.si. V polje User Name vnesite svoje uporabniško ime ter v polje Password svoje geslo.

V primeru, da ne želite ob vsakem prejemanju ali pošiljanju vpisovati gesla, obkljukajte možnost Remember password. Outlook si bo zapomnil geslo, povezano s tem računom. S tem se lahko poveča možnost zlorabe uporabniškega imena, še posebej pri računalnikih, kjer (en) računalnik uporablja več oseb.

Pred nadaljevanjem nastavite še šifrirano povezavo in vklopite avtentikacijo za odhodni strežnik. Najprej kliknite na gumb more settings.

 

2. NASTAVITEV VARNE POVEZAVE

Arnes omogoča varno povezavo TLS (Transport Layer Security) in SSL (Secure Sockets Layer) – komunikacija med odjemalcem in strežnikom poteka v šifrirani obliki.

Za nastavitev varne povezave v novoodprtem oknu izberite zavihek .

Za dohodni strežnik (Incoming server) pod Use the following type of encrypted connection izberite SSL. Vrata se samodejno nastavijo na pravo vrednost, 993.

Za odhodni strežnik (Outgoing server) pod Use the following type of encrypted connection izberite TLS. Vrata (port) spremenite iz 25 v 587 (mail submisson port); ta omogočajo tudi SMTP-avtentikacijo. Če ta standard iz kateregakoli razloga ne bo deloval, lahko uporabite tudi SSL in vrata 465.

Omogočiti je potrebno še SMTP-avtentikacijo. Izberite zavihek in obkljukajte možnost My outgoing server (SMTP) requires authentication.

Nastavitev potrdite s klikom na gumb ok , nato postopek zaključite s klikom gumba next in gumba finish.

 

3. SPREMINJANJE NASTAVITEV RAČUNA

Odprite meni File, izberite možnost Info ter Account Seettings.

V novo odprtem oknu izberite želen e-poštni račun. Za spremembo nastavitev računa kliknite na gumb change.

Pojavi se isto okno kot pri postopku ustvarjanja novega računa. Tukaj lahko popravite vse pomembne nastavitve.

Za podrobnejše nastavitve strežnikov in nastavitev varne povezave kliknite namore settings.

Pomoč uporabnikom

01 479 88 00
(delavniki, 8:00–16:00)