Skoči na glavno vsebino

IP-povezljivost

Osnovna storitev, ki jo danes uporabniki pričakujejo od omrežja, je zagotavljanje IP-povezljivosti.

Omrežje ARNES podpira tako protokol IPv4 kot tudi novejšega IPv6, ki bo postopoma nadomestil IPv4.

Zahtevnejše storitve, kot so npr. videokonference, potrebujejo zagotovila za kakovost prenosa podatkov preko omrežja. V tem primeru se uporabijo mehanizmi za zagotavljanje kakovosti prenosa (QoS). V posebnih primerih  se lahko pasovna širina celo rezervira.

Med samim delovanjem je omrežje za uporabnika tako rekoč nevidno, v primeru zapletov pa je uporabnik v težavnem položaju. Razlog za slabo delovanje storitve lahko tiči v njegovem računalniku, strežniku na drugi strani omrežja ali pa v omrežju samem. Za poenostavljeno reševanje problemov smo pripravili orodje, ki uporabniku pomaga pri diagnosticiranju  problemov z IP-povezljivostjo.

1. IPv6
2. QoS – zagotavljanje kakovosti prenosa
3. Pasovna širina na zahtevo

IPv6

IPv6 je nov način kako oštevilčiti internet in s tem omogočiti komunikacijo v internetu.

Vsaka naprava v internetu ima svoj IP-naslov. Ta naslov in protokol, ki ga morajo upoštevati naprave, če želijo komunicirati med seboj, sta pogoja za IP-povezljivost.

Ko danes govorimo o IP-povezljivosti, ne mislimo le na stari in trenutno še vedno najbolj razširjeni IP-protokol različice 4 (IPv4), temveč tudi na novejši protokol IPv6, ki postaja stalnica sodobnih IP-omrežij.

Zelo poenostavljeno – IPv6 je torej le nov način oštevilčenja interneta. V resnici je mnogo več.

Brskalniku je ta pretvorba iz imena v IP-naslov skrita. Povezal se bo s spletnim strežnikom na IP-naslovu, ki ga je izvedel od DNS strežnika, in s tega naslova pridobil podatke za prikaz spletne strani.

Za delovanje brskalnika ni pomembno, ali je ta naslov dosegljiv po protokolu IPv4 ali IPv6. Lahko je dosegljiv tudi v obeh različicah. V tem primeru se mora brskalnik odločiti za tisto, ki ji bo dal prednost. Za večino sodobnih internetnih storitev v takem primeru velja, da ima IPv6 prednost pred starejšim protokolom IPv4.

Preberite več o IPv6.

QoS – zagotavljanje kakovosti prenosa

Komercialni internet ne nudi nobenih garancij za kakovost prenosa podatkov preko omrežja. IP-paketi se lahko izgubijo ali pa prispejo tudi z nekajsekundno zakasnitvijo. Pravimo, da poskuša prenašati pakete po najboljši moči (angl. Best Effort).

Tovrstno obnašanje omrežja je največkrat sprejemljivo za storitve, kot so elektronska pošta, prenos datotek ali uporaba običajni spletnih storitev; ni pa primerno za storitve, ki ne dovoljujejo izgub paketov ali prevelikih zakasnitev, npr. videokonference in prenos govora – VoIP.

Spletni standardi dovoljujejo označevanje paketov (barvanje) in njihovo različno obravnavo s pomočjo mehanizmov za zagotavljanje kakovosti podatkovnega prenosa (QoS). Usmerjevalniki prometa lahko pakete z določeno oznako obravnavajo prednostno in jim s tem zagotovijo manjše zakasnitve ter manjšo verjetnost izgube.

Uporaba mehanizmov za zagotavljanje QoS je še posebej pomembna na povezavah, ki so pogosto zasičene, npr. na povezavah, ki posamezno organizacijo povezujejo v hrbtenico omrežja ARNES.

Omrežje ARNES tovrstne mehanizme podpira. Uporabljen je pristop, imenovan DiffServ, kjer se promet razvrsti v posamezne razrede, ki jim usmerjevalniki prometa nato namenijo različno obravnavo.

Ker Arnes upravlja opremo, ki organizacije povezuje na hrbtenico omrežja, lahko na njej promet ustrezno obarva in mu zagotavlja ustrezno obravnavo tudi v smeri od organizacije proti omrežju. S prioritetno barvo se običajno označi promet, ki pripada videokonferencam, ter promet določenih pomembnih strežnikov.

Pasovna širina na zahtevo

V primeru, ko je za sodelovanje v mednarodnem projektu potrebno zagotoviti povezavo z zagotovljeno pasovno širino, manjšo od 1 Gb/s, se preko omrežja ARNES in omrežja GÉANT vzpostavi navidezna privatna povezava.

Tovrstna povezava je cenovno učinkovitejša kot namenske povezave točka–točka, ker v omrežjih (ARNES, GÉANT, …) ni potrebno zagotoviti dodatnih prenosnih zmogljivosti.

Pomoč uporabnikom

01 479 88 00
(delavniki, 8:00–16:00)