Skoči na glavno vsebino

T-2 – nivo storitev

V omrežju T-2 je zagotovljen naslednji nivo storitev:

Storitev Nivo storitve
razpoložljivost povezave  
  VDSL priključki >= 99,5 %
  FTTH priključki >= 99,8 %
izguba IP paketov <= 0,05 %
enosmerna zakasnitev <= 25 ms
trepetanje zakasnitve <= 10 ms
čas odprave lažjih napak  
  PON-PET med
  7:00 do 16:00
do 4 ure
  PON-PET med
  16:00 do 24:00
do 11:00 ure naslednjega dne
  PON-PET med
  01:00 do 7:00
do 11:00 ure istega delovnega dne
  SOB, NED, prazniki
  0:00 do 24:00
do 11:00 ure prvega delovnega dne
po vikendu ali prazniku
čas odprave težjih napak  
  PON-PET med
  7:00 do 16:00
do 12 ur po prejemu napake oz. po
dogovoru za vsak primer posebej
  PON-PET med
  16:01 do 6:59
do 17 ure naslednjega delovnga dne
oz. po dogovoru za vsak primer posebej,
  SOB, NED, prazniki
  0:00 do 24:00
do 17 ure prvega delovnega dne
po prazniku ali vikendu, oz. po
dogovoru za vsak primer posebej.

Razpoložljivost
Razpoložljivost se meri v določenem mesecu, pri čemer so izključeni izpadi v časovnem intervalu rednega vzdrževanja meseca ter drugi izpadi skladno s splošnimi pogoji zagotavljanja storitev.

Izguba IP paketov
Izguba IP paketov se meri v določenem mesecu, pri čemer so izključeni izpadi v časovnem intervalu rednega vzdrževanja meseca ter drugi izpadi skladno s splošnimi pogoji zagotavljanja storitev.

Enosmerna zakasnitev (ang. one way delay)
Časovne zakasnitve paketov na poti od naročnika do punudnika se meri v določenem mesecu, pri čemer so izključeni izpadi v časovnem intervalu rednega vzdrževanja meseca, ter drugi izpadi skladno s splošnimi pogoji zagotavljanja storitev.

Trepetanje zakasnitve
Trepetanje zakasnitve je razlika v času med paketi, ki ga povzroča zasičenost omrežja, ali sprememba poti.

Čas odprave napake
Čas odprave napake je definiran kot časovni interval, ki je potreben za obnovitev omrežne storitve v primeru nerazpoložljivosti omrežnih storitev. Čas odprave napake velja za napake na aktivni ali pasivni opremi v upravljanju ponudnika storitev in ne za drugo opremo v lasti izvajalca.

Pomoč uporabnikom

01 479 88 00
(delavniki, 8:00–16:00)