Skoči na glavno vsebino

Smernice za uporabo zaslonov pri otrocih in mladostnikih

sreda, 12. 5. 2021 13:43

Koliko preživetih minut pred zasloni je za otroke in mladostnike že preveč, kako hude so posledice pretirane uporabe zaslonov, ki jih opaža stroka, in, ali je na pohodu nova epidemija?

Odstopanja že v zgodnjem razvoju

V zadnjih letih se pediatri pri svojem delu vedno pogosteje srečujejo z otroki in mladostniki, ki imajo zaradi neprimerne uporabe naprav z zasloni različne težave. Posebno izstopajo predšolski otroci, ki imajo zaradi neprimerne uporabe zaslonov odstopanja že v zgodnjem razvoju. Obravnavanje te izredno aktualne problematike terja poenotene in strokovne usmeritve.

Zato so primarni pediatri iz Sekcije za primarno pediatrijo Združenja za pediatrijo, pod okriljem Odbora za osnovno zdravstvo pri Zdravniški zbornici Slovenije, skupaj s strokovnjaki z drugih področij, pripravili prve nacionalne Smernice o uporabi zaslonov pri otrocih in mladostnikih. Nastale so na podlagi izsledkov raziskav in soglasja številnih strokovnjakov ter po zgledih smernic iz tujine. Dokument je dobil široko podporo različnih strokovnih organizacij.

Smernice, ki so namenjene strokovnjakom

Smernice so v prvi vrsti namenjene vsem strokovnjakom, ki se pri svojem delu srečujejo z otroki in mladostniki tako v vzgoji, izobraževanju, zdravstvu ali drugih strokovnih službah.

V smernicah je opisano, zakaj je tako pomembno ozaveščanje staršev in skrbnikov o pomenu časovnih omejitev, ustreznega načina uporabe in kakovosti izbranih vsebin, ki jih otroci in mladostniki spremljajo preko zaslonov, ter zakaj je pomembno, da bi pri reševanju te problematike vsi strokovnjaki delovali usklajeno in enotno.

Člani delovne skupine, ki je pripravila smernice, so:

  • Denis Baš, med., spec. pediatrije, Sekcija za primarno pediatrijo Združenja za pediatrijo
  • Anja Radšel, dr. med., spec. pediatrije, Sekcija za primarno pediatrijo Združenja za pediatrijo
  • Marija Anderluh, dr. med., spec. otroške in mladostniške psihiatrije, vodja Službe za otroško psihiatrijo na Pediatrični kliniki v Ljubljani
  • Mateja Hudoklin, univ. dipl. psihologinja,specialistka klinične psihologije
  • Mateja Vintar Spreitzer, dr. med., spec. pediatrije, Sekcija za primarno pediatrijo Združenja za pediatrijo
  • Damjan Osredkar, dr. med., vodja Kliničnega oddelka za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo v Ljubljani
  • Maja Vreča, sodelavka projekta Safe.si, Arnes
  • Špela Selak, mag. psih., univ. dipl. kom., Nacionalni inštitut za javno zdravje
  • Špela Reš, univ. dipl. psihologinja, svetovalka na Logoutu

Safe.si in Logout sta pripravila tudi zloženke za starše, ki v strnjeni obliki predstavijo bistvene poudarke smernic.

Celoten posnetek konference si lahko ogledate tukaj.

Naročite se na RSS obvestila

Pomoč uporabnikom

01 479 88 00
(delavniki, 8:00–16:00)