Skoči na glavno vsebino

Podatki o programu COVID19-IKT za VIZ

Naziv operacije: COVID19 – Dodatna podporna IKT infrastruktura za izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa
Odločitev o podpori: št.10-3/2/MIZŠ/0
Upravičenec: Arnes, Tehnološki park 18, Ljubljana
Obdobje izvajanja operacije: 2020

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o finančni podpori za program »COVID19 – Dodatna podporna IKT za izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa«. Program, ki spada pod okrilje Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, se bo financiral iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 4 milijonov evrov.

Cilji programa

Namen programa, ki ga bo izvajal Arnes, je zagotovitev IKT infrastrukture kot osnove za izobraževanje na daljavo. S tem bo tistim učencem in dijakom, ki ne razpolagajo z ustrezno opremo za izobraževanje na daljavo, omogočen enakopraven dostop do izobraževanja. Cilj naložbe je na eni strani večkratno povečanje zmogljivosti Arnesovih storitev, kot so Arnes Učilnice, Arnes Splet, Arnes ePošta, Arnesove videokonferenče storitve, Strežnik po meri, po drugi pa z nakupom IKT odjemalcev omogočiti učenje in poučevanje na daljavo tistim učencem, dijakom in učiteljem, ki trenutno doma nimajo primerne opreme,  in sicer tudi z nakupom 4.220 prenosnih računalnikov.

Seznam VIZ, ki so prejemniki: Seznam VIZ_COVID19 – IKT za VIZ

Vprašanja – program poteka vzporedno s programom SIO-2020, tako da lahko naslovite vprašanja na poštni naslov sio-2020@arnes.si.

Pomoč uporabnikom

01 479 88 00
(delavniki, 8:00–16:00)