Skoči na glavno vsebino

Navodila za uporabo Aethra Vega Star Silver-E videokonferenčnega sistema

Podprti avdio kodeki

 • G.711: 300 – 3.400 Hz, 56 kbit/s
 • G.728: 50 – 3.400 Hz, 16 kbit/s
 • G.723
 • G.722: 50 – 7.000 Hz, 48/56 kbit/s

Podprti video kodeki

 • H.261 QCIF/CIF
 • H.263 QCIF/CIF/4CIF
 • H.264 CIF/QCIF

Opomba: 4CIF = 704×576 točk, CIF = 352×288 točk, QCIF = 176×144 točk

Osnovne nastavitve videokonferenčne opreme

Preden začnemo konfigurirati Aethra Vega Star Silver-E videokonferenčno opremo, potrebujemo naslednje informacije:

 • IP številko za vaš Aethra Vega Star Silver-E videokonferenčni sistem.
 • Omrežno masko (Netmask) vašega lokalnega omrežja.
 • Prehod (Gateway) IP številko vašega lokalnega omrežja.

Vse tri podatke dobite pri vašem lokalnem administratorju IP omrežja. Za polno uporabo vašega Aethra Vega Star Silver-E videokonferenčnega sistema je potrebno nastaviti še:

 • GateKeeper IP Address: vpišete IP številko Arnesovega gatekeeper strežnika, ki jo dobite od Arnesove video podpore.
 • Name H.323 (H.323 ID): vpišete vaše ime ali ime vaše organizacije (šole, ipd).
 • Number H.323 (E.164): vpišete vašo (začasno) GDS klicno številko, ki jo dobite od Arnesove video podpore.

Najprej preberite navodila, ki ste jih dobili poleg Aethra Vega Star Silver-E videokonferenčnega sistema.

Nato glede na priložena navodila priključite potrebne priključke in vklopite Aethra Vega Star Silver-E videokonferenčni sistem. Po slabi minuti je Vega Star Silver-E pripravljen za delo. Najprej s smernimi tipkami na daljinskem upravljalcu Aethra Vega Star Silver-E videokonferenčnega sistema izberemo “Settings” in pritisnemo tipko OK:

Nato izberemo “Installation”, pritisnemo “OK”, vtipkamo privzeto geslo “1234” in pritisnemo “OK”:

Prikažejo se nam nastavitve:

kjer izberemo “Network Interfaces”, pritisnemo “OK”. Dobimo:

kjer izberemo “IP” in ponovno pritisnemo “OK”. Sedaj dobimo:

Sedaj izberemo “IP Configuration” in “OK” in dobimo:

Tukaj ponovno izberemo “IP Configuration” in “OK”, dobimo:

Odznačimo kljukico pri “Automatic IP address” in vpišemo lokalne IP podatke za naš Aethra Vega Star Silver-E videokonferenčni sistem:

 • IP Address: vpišemo IP številko našega Aethra Vega Star Silver-E videokonferenčnega sistema
 • SubNet Mask: vpišemo omrežno masko našega lokalnega omrežja
 • Gateway IP Address: vpišemo IP številko prehoda za naše lokalno omrežje
 • DNS Server IP Address: vpišemo Arnesov DNS strežnik 193.2.1.66

in izberemo tipko za nazaj (<-) in pritisnemo “OK”:

Shranimo pravkar vpisane nove podatke tako da izberemo “Yes” in pritisnemo “OK”:

Sistem nas vpraša, ali želimo ponovni zagon:

Izberemo “Yes” in potrdimo z “OK”. Počakamo slabo minuto in se vrnemo med prejšnje nastavitve preko izbire “Settings” – “Installation” – “Network Interfaces” – “IP”, kjer izberemo “H.323 Settings”:

Sedaj lahko v polje “Name H.323:” vpišemo naše ime ali ime naše organizacije. S pritiskom na tipko “OK” se nam odpre tipkovnica, preko katere lažje vpišemo želeno ime:

Med velikimi in malimi črkami preklapljamo s tipko, ki je levo spodaj na prikazani tipkovnici. Vnos zaključimo s skrajno desno srednjo tipko (puščica navzdol levo) in pritiskom na tipko “OK”.

Nato izberemo polje “Number H.323”, kjer vpišemo našo (začasno) GDS številko, ki smo jo dobili od Arnesove video podpore:

Nato odkljukamo (označimo) polje “Use GateKeeper” in v polje “IP Address” vpišemo IP številko gatekeeper strežnika, ki smo jo dobili od Arnes video podpore. Polje “Automatic IP address” mora biti neodkljukano (neoznačeno). Ostala polja naj bodo prazna:

Nato se vrnemo nazaj z izbiro ikone za nazaj (<-) in pritiskom tipke “OK”:

Na vprašanje izberemo “Yes” in pritisnemo tipko “OK”:

Minimalne osnovne nastavitve naše Aethra Vega Star Silver-E videokonferenčne opreme smo s tem nastavili. Zaradi naše lastne varnosti je zelo priporočljivo takoj onemogočiti še druge možne dostope do naše Aethra Vega Star Silver-E videokonferenčne opreme preko omrežja, ki so privzeto omogočeni (razen kadar sami dobro vemo, da določeno možnost želimo uporabljati). V oknu izberimo “Services” in pritisnemo tipko “OK”:

Tukaj vidimo naslednje možnosti uporabe:

 • Web – Telnet Management
 • SNMP Management
 • Streaming Management

Web in Telnet dostop onemogočimo tako, da izberemo “Web – Telnet Management” in pritisnemo “OK”. Nato odznačimo (odstranimo) kljukico na vrhu pri “Web – Telnet Management”:

V kolikor tega ne naredimo, lahko kdorkoli preko interneta preko spleta ali s telnet-om dostopa do administracijskih strani našega Aethra Vega Star Silver-E videokonferenčnega sistema, saj imajo vsi sistemi nastavljen privzet “User Name: Aethra” in “Password: 1234” !! Vpisovanje zaključimo z izbiro ikone nazaj (<-), nato potrdimo vnos z izbiro “Yes”:

in nato ponovno “Yes”:

Sistem se bo ponovno zagnal, dostop preko spleta in telnet-a je s tem onemogočen.

Po ponovnem zagonu se vrnemo na stran “Services” tako, da izberemo “Settings” – “Installation” – “Network Interfaces” – “IP” – “Services”, kjer izberemo “SNMP Management”:

Tukaj odstranimo (odznačimo) kljukico zgoraj levo pred “SNMP Active”:

Vpisovanje zaključimo z izbiro ikone nazaj (<-), nato potrdimo vnos z izbiro “Yes”:

in nato ponovno “Yes”:

Sistem se bo ponovno zagnal, dostop preko SNMP je s tem onemogočen.

Po ponovnem zagonu se zopet vrnemo na stran “Services” tako, da izberemo “Settings” – “Installation” – “Network Interfaces” – “IP” – “Services”, kjer izberemo še “Streaming Management”:

Tudi tukaj odstranimo (odznačimo) kljukico na sredini levo pred “Enable Streaming”:

Vpisovanje zaključimo z izbiro ikone nazaj (<-), nato potrdimo vnos z izbiro “Yes”:

Sistem se tokrat ne bo ponovno zagnal, streaming dostop pa je s tem onemogočen.

S tem smo maksimalno poskrbeli za varnost našega Aethra Vega Star Silver-E videokonferenčnega sistema.

Za lažje in udobnejše delo lahko nastavimo še:

V kolikor neposredno za videokonference ne uporabljamo ISDN omrežja, ga lahko na našem Aethra Vega Star Silver-E izklopimo tako, da izberemo “Settings” – “Installation” – “Network Interfaces” – “ISDN”, pod “Configure Access” izberemo najprej “1”:

in odstranimo (odznačimo) kljukico zgoraj levo pred “Enable”:

Vpisovanje zaključimo z izbiro ikone nazaj (<-), nato potrdimo vnos z izbiro “Yes”:

Podobno ponovimo postopek še za drugi (2) in tretji (3) ISDN priključek. Po končanem vnosu bomo čez cca. 10 sekund zgoraj desno videli napis “ISDN not available”:

Pri vzpostavljanju videokonferenčnih klicev nam tako ne bo potrebno posebej izbirati IP načina namesto ISDN načina povezovanja. Z izbiro ikone “Menu” se vrnemo na začetno stran.

V kolikor želimo med videokonferenco videti celotno sliko, lahko statusno vrstico odstranimo tako, da se bo po cca. 30 sekundah po vzpostavitvi videokonference sama odstranila. To možnost nastavimo tako, da izberemo “Settings” – “User Settings” – “Control Panel” – “Display status bar & Transparency”, kjer odkljukamo (vklopimo) “Auto hide”:

Vpisovanje zaključimo z izbiro ikone nazaj (<-), nato potrdimo vnos z izbiro “Yes”:

Z izbiro ikone “Menu” se vrnemo na začetno stran.

Statusno vrstico lahko v celoti odstranimo tako, da podobno kot zgoraj, namesto vklopa “Auto hide” v istem oknu odstranimo (odznačimo) kljukico pred “Enable status bar”:

Vpisovanje zaključimo z izbiro ikone nazaj (<-), nato potrdimo vnos z izbiro “Yes”:

Z izbiro ikone “Menu” se vrnemo na začetno stran.

Privzet izklopljen mikrofon nastavimo tako, da izberemo “Settings” – “User Settings” – “Call Answer mode” in vklopimo (označimo) kljukico pred “Mute”:

Vpisovanje zaključimo z izbiro ikone nazaj (<-), nato potrdimo vnos z izbiro “Yes”:

Z izbiro ikone “Menu” se vrnemo na začetno stran.

V kolikor želimo videokonferenčnemu sistemu, s katerim smo povezani v videokonferenco, dovoliti upravljanje z našo kamero (premikianje kamere, uporaba funkcije “zoom”), to možnost vklopimo preko izbire ikone “Settings” – “User Settings”, kjer pred “Camera Remote control” vklopimo (označimo) kljukico:

Vpisovanje zaključimo z izbiro ikone nazaj (<-), nato potrdimo vnos z izbiro “Yes”:

Z izbiro ikone “Menu” se vrnemo na začetno stran.

Vse nastavitve naše Aethra Vega Star Silver-E videokonferenčne opreme lahko povrnemo na originalne tovarniške nastavitve tako, da izberemo “Settings” – “Installation”, pod “Load default values” izberemo “Factory Defaults”:

in izberemo ikono pred “Load default values”:

potrdimo z “OK” in izberemo “Yes”:

POZOR: Po ponastavitvi na tovarniške nastavitve bo potrebno ponovno nastaviti vse potrebne podatke, vključno z IP številko naše Aethra Vega Star Silver-E videokonferenčne opreme!

Z izbiro “Settings” – “Diagnostics” – “Connection state” lahko vidimo osnovne podatke o naši Aethra Vega Star Silver-E videokonferenčni opremi:

Če smo povezani v videokonferenco, pod “Connection state” lahko vidimo podatke o videokonferenčni povezavi:

S smernimi tipkami se lahko premikamo po odprtem oknu in si ogledujemo različne trenutne podatke o naši trenutni videokonferenčni povezavi.

Vzpostavljanje videokonference

Ročno klicanje

Po pritisku na rumeno tipko (simbol hiše) se postavimo v osnovni menu. Ročno klicanje začnemo tako, da preprosto začnemo vpisovati GDS klicno številko drugega videokonferenčnega sistema, s katerim želimo vzpostaviti H.323 videokonferenčno povezavo (npr. 0038601954321). V kolikor želimo vzpostaviti samo dvotočkovno videokonferenco, lahko namesto GDS klicne številke tukaj vpišemo tudi IP številko klicanega H.323 videokonferenčnega sistema:

Nato pritisnemo zeleno tipko slušalke in tako sprožimo postopek vzpostavitve H.323 videokonferenčne povezave. Videokonferenčno povezavo prekinemo s pritiskom na rdečo tipko slušalke in potrdimo “Yes” s tipko “OK”:

Opomba: Za hitrost povezave običajno izberemo hitrost 384 kbit/s (384 K):

Klicanje s pomočjo imenika

Po pritisku na rumeno tipko (simbol hiše) se postavimo v osnovni meni. Najprej izberemo “Phonebook” in v lokalnem imeniku izberemo dodajanje novega zapisa v imenik z izbiro ikone “New”:

Nato v polje “Name” vpišemo ime videokonferenčnega sistema, ki ga dodajamo v imenik (npr. Martin Krpan), pomagamo si lahko s pritiskom na tipko “OK”, ki nam odpre posebno tipkovnico, kjer preklapljamo med malimi in velikimi črkami s tipko levo spodaj, vpisovanje imena pa zaključimo s srednjo tipko tipkovnice na skrajni desni:

V polju “Type of call” izberemo “IP”, v polju “Rate” izberemo pasovno širino, s katero nameravamo klicati (npr. 384 K), v polje “Address” pa vpišemo GDS ali IP številko klicanega videokonferenčnega sistema. Vpisovanje zaključimo z izbiro ikone “Save”:

Opomba: Za hitrost povezave običajno izberemo hitrost 384 kbit/s (384 K).

Klic vzpostavimo s pomočjo vnesenega imenika tako, da po pritisku na rumeno tipko (simbol hiše) izberemo “Phonebook” in v lokalnem imeniku s smernimi tipkami in tipko “OK” poiščemo pravi zapis. Nato pritisnemo zeleno tipko slušalke in tako sprožimo postopek vzpostavitve H.323 videokonferenčne povezave:

Videokonferenčno povezavo prekinemo s pritiskom na rdečo tipko slušalke in potrdimo “Yes” s tipko “OK”:

Vpisovanje naslovov v imenik je smiselno predvsem, kadar večkrat kličemo iste klicne številke.

Spletni vmesnik za administracijo Aethre

Za dostop do spletnega vmesnika je potrebno s pomočjo daljinskega upravljalnika preko “Settings” – “Installation” – “Network Interfaces” – “IP” – “Services” – “Web – Telnet Management” vključiti (odkljukati) “Web – Telnet Management”:

Tukaj je nujno potrebno pod “Password” nastaviti novo geslo:

V nasprotnem primeru je dostop do spletnega vmesnika za administracijo naše Aethra Vega Star Silver-E videokonferenčne opreme mogoč od koderkoli preko interneta in to s privzetim (tovarniško nastavljenim) geslom! Vpisovanje velikih in malih črk gesla je mogoče preko tipkovnice, ki se odpre s pritiskom na tipko “OK”:

Med velikimi in malimi črkami preklapljamo s tipko, ki je levo spodaj na prikazani tipkovnici. Vnos zaključimo s skrajno desno srednjo tipko (puščica navzdol levo) in pritiskom na tipko “OK”.

Vpisovanje zaključimo z izbiro ikone nazaj (<-), nato potrdimo vnos z izbiro “Yes”:

Sistem nas vpraša, ali želimo ponovni zagon:

Izberemo “Yes” in potrdimo z “OK”. Sistem se ponovno zažene in je po slabi minuti ponovno pripravljen za delo.

Na naslovu ‘http://aaa.bbb.ccc.ddd/’, kjer je “aaa.bbb.ccc.ddd” IP številka naše Aethre, se sedaj nahaja spletni vmesnik za administracijo Aethre. Primer (namesto 193.2.18.79 vpišite IP številko vaše Aethre).

V polje “User Name:” vpišemo “Aethra“, v polje “Password:” vpišemo geslo, ki smo ga pred tem nastavili v “Web – Telnet Management” oknu:

Odpre se nam osnovna stran:

ki je zelo podobno prvemu oknu vmesnika za daljinski upravljalnik. Tudi vse funkcije, ki so opisane za delo s pomočjo daljinskega upravljalnika so tukaj zelo podobne oziroma identične. Dodatno je na voljo še ikona “Tools”, preko katere lahko dobimo dodatno programsko opremo:

 • DataConf.exe: za T.120 (podatkovno) povezavo naše Aethra Vega Star Silver-E videokonferenčne opreme z NetMeeting-om verzije 3.01 (v 4.4.3385 ali kasnejši),
 • AePPTManager.exe in AePPTManager.ini: omogoča direkten prikaz Microsoft PowerPoint predstavitev preko Aethre,
 • NoteB.dat: vsebuje lokalni Aethrin imenik (Phonebook).

Dodatne informacije o možnostih uporabe te programske opreme so opisane v Aethrini originalno priloženi dokumentaciji.

Primer izgleda okna o statusu trenutne videokonferenčne povezave preko spletnega vmesnika:

Nasveti

 • Hitrost na vratih stikala (port na switchu), kamor je priključena Aethra naj bo nastavljen na “100 Mbit/s full-duplex” ali še bolje na “Auto“, ki bi naj dogovorila hitrost “100 Mbit/s full-duplex“. Za podrobnejše informacije o nastavitvi vrat stikala se obrnite na vašega lokalnega administratorja IP omrežja.
 • Za dostop do spletnega vmesnika je potrebno s pomočjo daljinskega upravljalca preko “Settings” – “Installation” – “Network Interfaces” – “IP” – “Services” – “Web – Telnet Management” vključiti (odkljukati) “Web – Telnet Management”. Obvezno je potrebno pod “Password” nastaviti novo geslo! V nasprotnem primeru je dostop do spletnega vmesnika za administracijo naše Aethra Vega Star Silver-E videokonferenčne opreme mogoč od koderkoli preko interneta in to s privzetim (tovarniško nastavljenim) geslom!
 • Zaradi varnosti se priporoča, da možnost administracije Aethre preko spleta omogočite samo takrat, ko to zares potrebujete, sicer naj bo opcija “Web – Telnet Management” prazna oziroma izklopljena.
 • S pritiskom na tipko “PIP” lahko med videokonferenco vklapljamo in izklapljamo prikaz naše lokalne slike v manjšem oknu.
 • AGC (Automatic gain control) ob vklopu zvoka (mikrofonov, MUTE) potrebuje nekaj časa za primerno nastavitev vrednosti. Ponekod ga je zato ugodneje izklopiti.
 • Za uporabo naprednega H.264 video kodeka je potrebno pod “Settings – Installation – Terminal Settings” odkljukati možnost “H.264” in pod “Video Coding” izbrati “H.264” (preiskušeno za Software Releases 6.0.49). Pri takšni nastavitvi bo Aethra zmogla pošiljati H.264 video do hitrosti 768 kbps in sprejemati H.264 video do hitrosti 384 kbps, če bo videokonferenčni klic hitrosti 768 kbps:

 • Aethra sistemi podpirajo H.264 do hitrosti 384 kbit/s TX in do 768 kbit/s RX.
 • Zvočnike običajno priključimo na bel L ali rdeč R priključek pod napisom “MONITOR”. Sliko speljemo iz Aethre na projektor ali TV s priklopom na rumen priključek v spodnji vrsti pod napisom “VIDEO”, pri čemer uporabimo skrajno levi (Composite) ali srednji (S-Video) priključek. V kolikor imamo na voljo oba video priključka, uporabimo S-Video priključek. Aethro priključimo na omrežje preko zelenega priključka pod napisom “LAN”.
 • Aethra v osnovi ne podpira XGA (VGA) out, če za to ni bilo dokupljene licence. Video izhod je tako možen le preko Composite ali S-Video priključka.
 • H.239 (Content ali Dual Video) prav tako ni podprt, če za to ni bila dokupljena posebna licenca.

Pomoč uporabnikom

01 479 88 00
(delavniki, 8:00–16:00)