Skoči na glavno vsebino

Konec brezplačne uporabe avtorskih del pri pouku?

sobota, 17. 9. 2022 20:18

Dne 21. 9. 2022 ob 14h bo Odbor Državnega zbora za gospodarstvo odločal o noveli Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP), s katero se v naš pravni sistem implementira tudi Direktiva EU o avtorskih pravicah na enotnem digitalnem trgu.

Pri poučevanju šolam doslej ni bilo potrebno plačati nadomestil

Po doslej veljavni zakonodaji so učitelji pri neposrednem pouku za namene ponazoritve pri poučevanju lahko uporabljali objavljena avtorska dela, tudi vire iz spleta. To je pomenilo, da je učitelj pri pouku v učilnici lahko prikazal posnetek, fotografijo, besedilo, ki je na voljo na internetu. Za takšno ponazoritev pri poučevanju šolam ni bilo potrebno plačati nadomestil, saj je bila takšna uporaba avtorskih del brezplačna.

Predlagana novela predvideva plačilo in spreminja obstoječo izjemo

Predlagana novela vpeljuje novo ureditev za pouk na daljavo in za uporabo avtorskih del za namene ponazoritve pri pouku predvideva plačilo, obenem pa spreminja že prej obstoječo izjemo iz 49. člena ZASP, tako da po novem ne bo mogoče brezplačno uporabljati avtorskih del za ponazoritev niti pri neposrednem pouku. Šole bo nova ureditev obremenila s plačilom nadomestil in s tem posegla v njihova finančna sredstva, ki bi jih sicer lahko namenile za pomembne programe.

Novela ZASP poleg novega režima uporabe avtorskih del za namene poučevanja uvaja tudi novo izjemo za znanstveno raziskovanje, ureja besedilno in podatkovno rudarjenje, odgovornost ponudnikov storitev deljenja vsebin na spletu in ureja delo ustanov za varstvo kulturne dediščine v času digitalnih tehnologij. V predlogu se poleg implementacije direktive v slovenski pravni red žal uvaja tudi kup novosti, ki niso povezane z implementacijo direktive, in bodo lahko v prihodnje obremenile izobraževanje in raziskovanje ter ovirale dejanske učinke prostih in celo odprtih licenc.

Predlog ZASP na novo ureja podatkovno rudarjenje, pri čemer v trenutni obliki ne dopušča možnosti rudarjenja po prostem spletu, čeprav je tovrstna ureditev predvidena v implementirani direktivi.

Problematično pri trenutnem predlogu je tudi uvedba nove neodpovedljive pravice do nadomestila v primeru priobčitve javnosti v okviru storitev deljenja vsebin na spletu, kar bi v Sloveniji dejansko onemogočilo uporabo prostih in celo odprtih licenc (kot so Creative Commons idr.). Predlog uvaja tudi nove režime neodpovedljivih pravic in nedopustno oža izjemo za znanstveno raziskovanje, ki je bila na pobudo strokovne javnosti bistveno bolje urejena v predlogu ZASP v februarju 2022.

Arnes predloga novele ZASP, ki naj bi bil sprejet po hitrem postopku brez javne obravnave v Državnem zboru, ne podpira in se pridružuje pobudi KOsRIS, SVIZ in Visokošolskega sindikata Slovenije, da se popravi, kar se še da. Besedilo predloga, ki mu nasprotujemo, je dostopno tukaj. Naš predlog sprememb pa tukaj.

Naročite se na RSS obvestila

Pomoč uporabnikom

01 479 88 00
(delavniki, 8:00–16:00)