Skoči na glavno vsebino

Navodila za uporabo VCON Falcon videokonferenčnega sistema

 

Podprti avdio kodeki

 • G.711 A/u: 64 kbit/s, minimalni standard, vsaka H.323 oprema mora podpirati ta kodek. Zato je primeren za klice le, če drugih kodekov ni mogoče uporabiti.
 • G.722: 64 kbit/s, primeren za klice z višjo pasovno širino, boljša kvaliteta zvoka
 • G.728: 16 kbit/s, primeren za klice z nizko pasovno širino.

Podprti video kodeki

 • H.261: primeren za klice z višjo pasovno širino
 • H.263: primeren za klice z nižjo pasovno širino

Osnovne nastavitve videokonferenčne opreme

Preden začnemo konfigurirati VCON Falcon videokonferenčno opremo, potrebujemo naslednje informacije:

 • IP številko za vaš VCON Falcon videokonferenčni sistem.
 • Omrežno masko (Netmask) vašega lokalnega omrežja.
 • Prehod (Gateway) IP številko vašega lokalnega omrežja.

Vse tri podatke dobite pri vašem lokalnem administratorju IP omrežja. Za polno uporabo vašega VCON Falcon videokonferenčnega sistema je potrebno nastaviti še:

 • Gatekeeper IP: vpišete IP številko Arnesovega gatekeeper strežnika, ki jo dobite od Arnesove video podpore.
 • Station name (User Name, H.323 Alias): vpišete vaše ime ali ime vaše organizacije (šole, ipd).
 • User Number (E.164 Number): vpišete vašo (začasno) GDS klicno številko, ki jo dobite od Arnesove video podpore.

Najprej preberite navodila, ki ste jih dobili poleg VCON Falcon videokonferenčnega sistema. Nato glede na priložena navodila priključite potrebne priključke in vklopite VCON Falcon videokonferenčni sistem. Po dobri minuti je Falcon pripravljen za delo:

Najprej pritisnemo tipko “MENU” na daljinskem upravljalniku VCON Falcon videokonferenčnega sistema:

in na že izbran “Network” pritisnemo srednjo tipko, označeno s kljukico. Prikažejo se nam nastavitve omrežja:

Na že izbranem polju “Location” pritisnemo na tipko “desno”:

Sedaj lahko v polje “Station Name:” vpišemo naše ime ali ime naše organizacije. Opomba: vpisujte samo črke in številke, presledki in drugi posebni znaki ne delujejo pravilno. Vpisovanje začnemo s pritiskom na rumeno tipko (KEYBOARD). Preklop med vpisovanjem malih in velikih črk je mogoč s pritiskom na rdečo tipko (LOWER CASE/UPPER CASE). Vpisovanje zaključimo s pritiskom na “OK”.

Polje “Location” zapustimo s pritiskom na tipko “levo”. Nato se s pritiskom na tipko “dol” premaknemo na polje “LAN”:

Za spremembe podatkov zopet pritisnemo tipko “desno”. V kolikor je odkljukano polje “Obtain IP auto” le tega odznačimo s pritiskom na srednjo tipko. Nato se s tipko “dol” pomikamo navzdol in tako najprej vpišemo IP številko (IP address:) našega VCON Falcon videokonferenčnega sistema, nato omrežno masko našega lokalnega omrežja (Sub-net mask:), nato pa še IP številko prehoda za naše lokalno omrežje (Default Gateway:).

Vpisovanje zaključimo s pritiskom na tipko “OK”. Falcon se bo ponovno zagnal (reboot). Po ponovnem zagonu, tako kot prej, zopet pritisnemo tipko “MENU” in izberemo “Network”. S tipko “dol” se premaknemo na “H323” polje:

Pritisnemo na tipko “desno” in v kolikor že ni, izberemo/vključimo polje “Gatekeeper”. Nato se s tipko “dol” premaknemo navzdol, kjer v polje “Gatekeeper IP:” vpišemo IP številko gatekeeper strežnika, ki smo jo dobili od Arnes video podpore. V polje “User number:” vpišemo našo (začasno) GDS številko, ki smo jo tudi dobili od Arnesove video podpore. Ostala polja naj bodo prazna.

Vpisovanje zaključimo s pritiskom na tipko “OK”.

S tipko “dol” lahko nastavljamo še ostale nastavitve našega VCON Falcon videokonferenčnega sistema:

Video:

Camera:

Audio:

Opomba 1: “gain level” omogoča podrobno nastavitev nivoja vhodnega avdio signala, pri čemer bo zvok pri vrednosti 0 najglasnejši in najbolj občutljiv na šum, pri vrednosti 7 pa najtišji in najmanj občutljiv na šum iz okolice.
Opomba 2: “Automatic gain control (AGC)” ob vklopu zvoka (mikrofonov, “MUTE”) potrebuje nekaj časa za primerno nastavitev vrednosti. Ponekod ga je zato ugodneje izklopiti.

Options:

S pritiskom na rumeno tipko “SECURITY” lahko tukaj nastavimo tudi geslo (SECURITY PASSWORD):

Zaradi varnosti se priporoča, da se opcija “Remote Access” tukaj izklopi:

Spremembo potrdimo s pritiskom na tipko “OK”.

Versions:

S pritiskom na tipko “STATUS” se nam prikažejo osnovni podatki o našem VCON Falcon videokonferenčnem sistemu:

Če smo povezani v videokonferenco, tipka “STATUS” prikaže podatke o videokonferenčni povezavi:

Vzpostavljanje videokonference

Ročno klicanje

Po pritisku na zeleno tipko “DIAL” izberemo ročno klicanje s pritiskom na modro tipko “MANUAL DIAL”. Nato lahko vpišemo GDS klicno številko drugega videokonferenčnega sistema, s katerim želimo vzpostaviti H.323 videokonferenčno povezavo (npr. 0038601954321). V kolikor želimo vzpostaviti samo dvotočkovno videokonferenco, lahko namesto GDS klicne številke tukaj vpišemo tudi IP številko klicanega H.323 videokonferenčnega sistema:

 

Nato pritisnemo zeleno tipko “DIAL” in tako sprožimo postopek vzpostavitve H.323 videokonferenčne povezave. Videokonferenčno povezavo prekinemo z dvojnim pritiskom na rdečo tipko “HANG UP”.
Opomba: Za hitrost povezave (Bandwidth:) običajno izberemo hitrost 384 kbit/s (384 Kbps).

Klicanje s pomočjo imenika

Po pritisku na zeleno tipko “DIAL” najprej izberemo dodajanje novega zapisa v imenik (rdeča tipka “NEW”). Nato v polje “Name:” vpišemo ime (pomagamo si s pritiskom na rumeno tipko “KEYBOARD”), v polje “Address:” pa GDS ali IP številko klicanega videokonferenčnega sistema. Vpisovanje zaključimo s pritiskom na tipko “OK”.

Opomba: Za hitrost povezave (Bandwidth:) običajno izberemo hitrost 384 kbit/s (384 Kbps).

Klic vzpostavimo s pomočjo vnesenega imenika tako, da najprej pritisnemo zeleno tipko “DIAL”, nato s tipko “gor” in “dol” poiščemo pravi zapis, pritisnemo tipko “desno”, po potrebi ponovno podrobno določimo pravi zapis s tipko “gor” in “dol” in vzpostavimo H.323 videokonferenčno povezavo s pritiskom na zeleno tipko “DIAL”. Videokonferenčno povezavo prekinemo z dvojnim pritiskom na rdečo tipko “HANG UP”.

Vpisovanje naslovov v imenik je smiselno predvsem takrat, ko večkrat kličemo iste klicne številke.

Hitro klicanje

S pritiskom na tipko “SPEED” oz “#” se nam odpre okno za hitro klicanje. V seznamu se nahajajo klicne številke, ki smo jih nazadnje klicali in tiste klicne številke, ki so v imeniku dodane kot “Speed Dial”.
Klic vzpostavimo tako, da odtipkamo zaporedno številko klicatelja iz seznama za hitro klicanje (npr. 1). Takoj zatem se avtomatsko sproži klic.

Spletni vmesnik za administracijo Falcona

Za dostop do spletnega vmesnika je potrebno preko daljinskega upravljalnika vključiti opcijo “Remote Access” tako, da pritisnemo tipko “MENU”, nato izberemo možnost “Options” in odkljukamo možnost “Remote Access”. Tukaj je nujno potrebno pod “SECURITY” (rumena tipka) nastaviti geslo (SECURITY PASSWORD). V nasprotnem primeru je dostop do spletnega vmesnika za administracijo Falcona mogoč od koderkoli preko interneta in to brez gesla!
Na naslovu ‘http://aaa.bbb.ccc.ddd/‘, kjer je “aaa.bbb.ccc.ddd” IP številka vašega Falcona, se nahaja spletni vmesnik za administracijo Falcona. Primer (namesto 193.2.18.79 vpišite IP številko vašega Falcona):

Klik na “Configuration” in nato na “LAN” nam prikaže podatke o nastavitvi omrežnega vmesnika Falcona. Tukaj lahko nastavljamo IP naslov Falcona (IP Address:), omrežno masko (Sub-net Mask:) in prehod (Default Gateway:). Po spremembi podatkov le te shranimo s klikom na “SET”. Te tri podatke dobimo pri svojem lokalnem administratorju omrežja. Ostala polja lahko pustimo prazna, “Obtian IP Auto” pa mora biti prazen:

Klik na “H.323” nam prikaže videokonferenčne nastavitve Falcona, kjer moramo izbrati “GateKeeper” opcijo in vpisati IP številko gatekeeper strežnika (GateKeeper IP:) in GDS številko (User Number (E.164):), podatke za oboje dobimo od Arnesove video podpore:

Klik na “Status” nam prikaže trenutne nastavitve Falcona. “Station Name:” je dejansko H.323 alias, ki ga moramo vpisati preko daljinskega upravljalnika in naj bo vaše ime ali ime vaše organizacije (šole, ipd.):

Klik na “LAN Status” nam prikaže trenutno stanje videokonferenčne povezave. Primer, kadar je Falcon povezan v videokonferenco:

Kadar ni povezan:

Pri obeh primerih v zadnji vrstici vidimo naš status registracije na Arnesovem gatekeeper strežniku.

Priključki

 

Nasveti

 • Hitrost na vratih stikala (port na switchu), kamor je priključen Falcon, mora biti nastavljena na “10 Mbit/s half-duplex“. Avtomatska nastavitev vrat zelo pogosto ne prinese pravilnih nastavitev hitrosti, kar se vidi v slabši kvaliteti videokonferenc. Za podrobnejše informacije o nastavitvi vrat stikala se obrnite na vašega lokalnega administratorja IP omrežja.
 • Za možnost administracije Falcona preko spleta je potrebno na Falconu najprej odkljukati možnost “Remote Access” (pritisk na gumb “Menu” na daljinskem upravljalniku, nato izberemo možnost “Options” in odkljukamo “Remote Access” ter potrdimo z pritiskom na tipko “OK”). Tukaj je nujno potrebno pod “SECURITY” (rumena tipka) nastaviti geslo (SECURITY PASSWORD). V nasprotnem primeru je dostop do spletnega vmesnika za administracijo Falcona mogoč od koderkoli preko interneta in to brez gesla!
 • Zaradi varnosti se priporoča, da možnost administracije Falcona preko spleta omogočite samo takrat, ko to zares potrebujete, sicer naj bo opcija “Remote Access” prazna oz. izklopljena.
 • Falcon podpira le HTTP 1.0 protokol, zato je potrebno v spletnem brskalniku onemogočiti uporabo HTTP 1.1 protokola. V Microsoft Internet Explorerju se to naredi preko “Tools” – “Internet Options” – “Advanced” – “HTTP 1.1 settings” – vse mora biti neodkljukano). Za pravilno delovanje je potrebno uporabiti Microsoft Internet Explorer: 

 • S pritiskom na tipko “PIP” lahko med videokonferenco vklapljamo in izklapljamo prikaz naše lokalne slike v manjšem oknu. 

Pomoč uporabnikom

01 479 88 00
(delavniki, 8:00–16:00)