Skoči na glavno vsebino

Pozabljeno administratorsko geslo

Če geslo za moodle administratorja pozabite, le-tega ni možno ponastaviti drugače, kakor z menjavo v podatkovni bazi, v kateri je shranjena namestitev Moodle-a.

Popravek v phpMyAdminu (grafični način)

Do phpMyAdmina dostopate na naslovu FQDN_streznika/mysqlAdmin

(npr. 100.gvs.arnes.si/mysqlAdmin)


Vpišite uporabniško ime in geslo za mysql bazo. Pri paketu “asistenca” imate korenski (root) dostop do baze.

Na levi strani poiščite podatkovno bazo, v kateri se nahaja namestitev moodle-a.

Odpre se seznam tabel; na levi strani ali glavnem oknu poiščite in kliknite tabelo mdl_user (možno je, da se tabela nahaja na strani 2). 

V odprti tabeli poiščite vrstico, ki vsebuje  uporabniško ime (username) admin. Kliknite na opcijo Edit.

Poglejte vrstico password. 

V bazi so gesla shranjena v obliki MD5 zgoščevalne funkcije. Željeno geslo je zato potrebno pretvoriti. Primer md5 hash generatorja: http://pajhome.org.uk/crypt/md5/


Primer pretvorbe v MD5 hash. Tako pretvorjen zapis prekopirajte/zamenjajte v vrstico/polje password.


Vnos v bazi posodobite s kikom na gumb Go.

Sprememba gesla v ukazni vrstici

#Povezava na bazo.
[uporabnik@gvs ~]$ mysql -u root -p

#Izpis imen baz v podatkovni bazi.
mysql> show databases;

#Za urejanje izberete podatkovno bazo, v katero shranjuje joomla.
mysql> use <ime baze>;

#Izpis podatkov o superadministratorskem računu.
mysql> select * from mdl_users where name=’admin’;

#Sprememba gesla za superadministratorski račun.
mysql> UPDATE mdl_user SET password=MD5(‘<novo geslo>’) WHERE name = “admin”;

Izpis po uspešni posodobitvi prikazuje spodnja slika.

Pomoč uporabnikom

01 479 88 00
(delavniki, 8:00–16:00)