Skoči na glavno vsebino

Oddaja zahtevkov za izplačilo VIZ (WLAN)

 

1. Zahtevek za izplačilo DDV

 

V portalu EDO lahko do dokumentov dostopate preko mape ARHIV ali MAPE ŠOL.

Mape šol – v mapi se nahajajo vsi dokumenti, ki se distribuirajo med Arnesom in šolo. V primeru podružnice ima šola na voljo več elektronskih map. S klikom na posamezno mapo se odpre maska mape, kjer so na levi strani razvidni osnovni podatki šole, na desni strani pa vsi dodatni podatki.

Arhiv – v mapi se nahajajo vsi dokumenti, ki jih je VIZ že podpisal ali potrdil.

 

  1. NAČIN

V meniju Portal izberemo mapo Mape šol > izberemo ustrezno mapo (organizacije, ki imajo podružnice imajo na voljo več map) > na seznamu izberemo ustrezno pogodbo ali za iskanje uporabimo Filter (vpisati je potrebno ustrezno ključno besedo)

                    ↓

OPOMBE: Dokumenti so v Mapi šol razporejeni v kronološkem (časovnem) zaporedju. Na vstopni strani je prikazanih zadnjih 20 uvrščenih oziroma kreiranih dokumentov. S pomočjo puščic zgoraj ali spodaj desno se je možno pomikati po straneh. V razdelku Uvrščeni dokumenti (levo) lahko s klikom na puščico spremenite število prikazanih dokumentov na stran. 

Izberemo T28 WLAN PREVZEMNI ZAPISNIK in ga odpremo s klikom na ime:

 

  1. NAČIN

V meniju Portal izberemo mapo Arhiv, ki jo odpremo s klikom na ime in izberemo ustrezno pogodbo. 

                    ↓

 

                                                                                                                                                       ↓

V spodnji orodni vrstici desno izberemo gumb Dodaj  > Nov – Zahtevek za izplačilo DDV in ga ustrezno izpolnite.

                                       

 

Zahtevek za izplačilo DDV mora vsebovati naslednje priloge:

  • Račun
  • Evidenco izdanih računov (ali Knjiga izdanih računov ali Knjiga obračunanega DDV), kjer je razvidno, da je bila narejena samoobdavčitev.
  • Evidenco prejetih računov (ali Knjiga prejetih računov ali Knjiga odbitnega DDV), kjer je razvidno koliko % DDV si je VIZ odbijal.
  • Potrdilo o plačilu DDV

Priloge naložite tako, da v orodni vrstici izberete Dodaj in Nova vsebina iz datoteke. Ponovite postopek za vsako prilogo posebej.

V pojavnem oknu kliknete Izberite datoteko. Odprl se bo čarovnik za izbiranje datoteke – le-to izberete in nadaljujete s klikom na Naloži.

Dokument se bo ponovno naložil, v zgornji levi polovici pa bo vidna vsebina naložene priponke. Postopek ponavljate dokler ne naložite vseh želenih priponk.

Na koncu dokument shranite in zaključite s klikom na Pošlji.

OPOMBA – Postopek dodajanja dokumenta morate zaključiti s klikom na Pošlji ali vsaj Shrani, v nasprotnem primeru bo priponka izgubljena in jo boste morali ponovno naložiti.

 

 

PRILOGE:

Priloga Zahtevka za izplačilo DDV mora vsebovati (primeri spodaj):

  • Račun
  • Evidenco izdanih računov (ali Knjiga izdanih računov ali Knjiga obračunanega DDV), kjer je razvidno, da je bila narejena samoobdavčitev.
  • Evidenco prejetih računov (ali Knjiga prejetih računov ali Knjiga odbitnega DDV), kjer je razvidno koliko % DDV si je VIZ odbijal.
  • Potrdilo o plačilu DDV

 

 

.

 

2. Potrdilo o DDV

5. člen Pogodbe o sofinanciranju narekuje, da je VIZ dolžen vsako spremembo o svojem statusu davčnega zavezanca (pridobitev ali prenehanje statusa davčnega zavezanca, pričetek ali prenehanje uveljavljanje pravice do odbitka, sprememba odbitnega deleža) Arnesu javiti najkasneje 15 dni od nastanka spremembe na elektronski naslov sio-2020@arnes.si, ter sprožiti postopek pridobitve ustreznega potrdila skladno z javnim razpisom in ga predložiti Arnesu v portal EDO.

Navodila za dodajanje potrdila se nahajajo na naslednji povezavi: navodila

V kolikor do spremembe ni prišlo, vam dodatnih potrdil ni potrebno vlagati v portal EDO.

 

Pomoč uporabnikom

01 479 88 00
(delavniki, 8:00–16:00)