Skoči na glavno vsebino

Oddaja zahtevkov za izplačilo VIZ (IKT)

OPOMBA: Vsi podatki, slike, imena dobaviteljev, izvajalcev, uporabnikov, artikli na kosovnici in cene so zgolj simbolični. Navodila bodo po potrebi dopolnjena.

Navodila prikazujejo kako dokumentom priložite priloge in jih preko EDO portala posredujete na Arnes. 

Tripartitni pogodbi je potrebno priložiti:  

  1. zahtevek za izplačilo – račun kot dokazilo o nastalih stroških,
  2. podpisano dobavnico, ki služi kot dokazilo, da je oprema prejeta na VIZ,
  3. fotografije opreme,
  4. potrdilo o plačilu po plačilu računa za dobavljeno opremo,
  5. izjavo o zagotovljenih sredstvih, s katero VIZ jamči, da ima svoj delež sredstev rezerviran na računu (predloga izjave).

Arnes bo na osnovi pravočasnih, pravilnih in popolnih zahtevkov za izplačilo VIZ, ki jih bo prejel s strani VIZ, nakazal sredstva sofinanciranja v višini 50 %. VIZ je dolžan v pogodbeno dogovorjenem roku poravnati celoten račun izvajalcu/dobavitelju, VKLJUČNO s svojim deležem sredstev.

 

ROK ZA ODDAJO ZAHTEVKA ZA IZPLAČILO: V skladu z 12. členom Pogodbe o sofinanciranju je VIZ dolžan Arnesu posredovati zahtevek za izplačilo VIZ nemudoma po prejetju računa s strani dobavitelja, najkasneje pa 15 dni pred valuto računa.

V kolikor je prišlo do spremembe statusa davčnega zavezanca (pridobitev ali prenehanje statusa davčnega zavezanca, pričetek ali prenehanje uveljavljanje pravice do odbitka, sprememba odbitnega deleža) mora VIZ Arnesu javiti najkasneje 15 dni od nastanka spremembe na elektronski naslov sio-2020@arnes.si, ter sprožiti postopek pridobitve ustreznega potrdila skladno z javnim razpisom in ga predložiti Arnesu v portal EDO.

 

Pomoč uporabnikom

01 479 88 00
(delavniki, 8:00–16:00)