Skoči na glavno vsebino

Oddaja zahtevkov za izplačilo VIZ (WLAN)

OPOMBA: Vsi podatki, slike, imena dobaviteljev, izvajalcev, uporabnikov, artikli na kosovnici in cene so zgolj simbolični. Navodila bodo po potrebi dopolnjena.

Navodila prikazujejo kako zahtevane dokumente vlagate v portal EDO. Dostop do portala se nahaja na naslednji povezavi: https://edo.arnes.si/prijava

 1. Ustrezni pogodbi je potrebno priložiti:   
  1. zahtevek za izplačilo – račun kot dokazilo o nastalih stroških,
  2. podpisano dobavnico,
  3. fotografije opreme/zgrajene infrastrukture,
  4. potrdilo o plačilu (po plačilu računa).
 2. WLAN tripartitni pogodbi je potrebno priložiti:
  1. izjavo o zagotovljenih sredstvih, s katero VIZ jamči, da ima svoj delež sredstev rezerviran na računu (predloga izjave).
 3. Zahtevek za izplačilo DDV
 4. Potrdilo o DDV

Arnes bo na osnovi pravočasnih, pravilnih in popolnih zahtevkov za izplačilo VIZ, ki jih bo prejel s strani VIZ, nakazal sredstva sofinanciranja v višini 62,5%. VIZ je dolžan v pogodbeno dogovorjenem roku poravnati celoten račun izvajalcu/dobavitelju, VKLJUČNO s svojim deležem sredstev.

ROK ZA ODDAJO ZAHTEVKA ZA IZPLAČILO: V skladu z 12. členom Pogodbe o sofinanciranju je VIZ dolžan Arnesu posredovati zahtevek za izplačilo VIZ nemudoma po prejetju računa s strani izvajalca oziroma dobavitelja, najkasneje pa 15 dni pred valuto računa.

Pomoč uporabnikom

01 479 88 00
(delavniki, 8:00–16:00)