Skoči na glavno vsebino

VOX posnetki

Objava VOX posnetkov na video portalu

Na video portalu, lahko objavite tudi VOX posnetke. Vsi posnetki, ki ste jih na VOXu ustvarili z istim AAi računom, so vidni v zavihku “Moji VOX posnetki”.

Na seznamu so vidni le posnetki, ki ste jih ustvarili sami, z istim AAI računom kot ste se prijavili v video portal.

Za objavo VOX posnetka na video portalu, izberite gumb “+”.

Odpre se vam okno s podrobnostmi o posnetku ter polja za vpis podatkov o posnetku. Objava na video portalu ni možna, dokler niso vpisani vsi zahtevani podatki. Vpisane podatke potrdite in posnetek objavite z gumbom “objavi posnetek”.

V kolikor je bil posnetek pred objavo, na VOXu označen kot zaseben, se bo z objavo na video portalu avtomatično spremenil v javnega tudi na VOXu.

VOX posnetki, ki so objavljeni na video portalu so označeni z zeleno kljukico.

 

Odstranjevanje VOX posnetka iz video portala

VOX posnetek, ki je objavljen, iz portala izbrišete z izbiro ikone “smeti”.

Odpre se okno z opozorilom, kjer morate svojo odločitev potrditi. V kolikor bi želeli, da se posnetek izbriše tudi na VOXu, označite to možnost. (Pozor: v kolikor označite to možnost, bo posnetek trajno izbrisan tudi iz spletnih konferenc VOX).

Pomoč uporabnikom

01 479 88 00
(delavniki, 8:00–16:00)