Uporabniška navodila za uporabo portala EDO

OPOMBA: zaradi stalnega razvoja portala navodila niso končna, lahko pride do manjših odstopanj pri prikazu posameznih korakov.

Vstopni obrazec za prijavo v portal EDO se nahaja na naslovu https://edo.arnes.si/prijava. Prijava se opravi na osnovi certifikata, ki ga uvozite ob podpisu splošnih pogojev pri prvi prijavi v portal.

Za lažje delo z EDO portalom smo pripravili navodila, ki zajemajo naslednje korake:

 1. Prva prijava in podpis splošnih pogojev
 2. Dodajanje novega certifikata
 3. Prijava na razpis
 4. Izpolnjevanje kosovnice
 5. Prevzem sklepa o izbiri
 6. Podpisovanje pogodbe o sofinanciranju med Arnesom in VIZ
 7. Predložitev dokazil
 8. Potrjevanje kosovnice
 9. Podpis pogodbe o naročilu IKT opreme
 10. Pregledovanje dokumentov
 11. Oddaja zahtevkov za izplačilo VIZ (IKT)
 12. Oddaja zahtevkov za izplačilo VIZ (WLAN)
 13. Prijava za nakup dodatnih dostopovnih točk
 14. Prijava za nakup interaktivnih zaslonov
 15. Prijava za nakup aktivne omrežne opreme
 16. Navodila za kreiranje zahtevka za opremo VIZ
 17. Navodila za vlaganje MIZŠ poziva (s predlogo datoteke)
 18. Sofinanciranje nabave IKT-opreme za podporo izvajanja izobraževanja na daljavo: posnetek videokonference, predstavitev (drsnice)
 19. Sofinanciranje nabave IKT-opreme za podporo izvajanja izobraževanja na daljavo – oddaja 2. zahtevka: posnetek videokonference, predstavitev, vprašanja med predstavitvijo

Navodila za ponudnike

 1. Prijava in podpis splošnih pogojev
 2. Podpis okvirnega sporazuma
 3. Podpis pogodbe o naročilu IKT opreme

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Pomoč uporabnikom

01 479 88 00
(delavniki, 8:00–20:00)